Cremconin arvot

Yrityksen sisäiset arvot heijastuvat työn laatuun ja jatkuvuuteen. Tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä on ensisijaisen tärkeää, jotta työ pysyy mielekkäänä vielä vuosienkin kuluttua. Vaikka elämmekin kiivaasti sykkivässä maailmassa, pitää välillä hidastaa ja nauttia saavutuksista. Taaksepäin katsottaessa pitää olla ylpeä, niin tekemästään työstä, kuin omasta hyvinvoinnistaan.

Cremconin tavoite on huolehtia, että jokaisella sen työntekijällä on mahdollisuus kehittää itseään ja yritystä. Haluamme, että he ovat tyytyväisiä ollessaan osa ammattitaitoista yhteisöä.

Arvomme ovat:

  • Luottamus on osa laatua
  • Laatu vaatii syventymistä
  • Syventyminen vaatii aikaa
  • Aika synnyttää luottamuksen