Cremconin tarjoamat palvelut

 • Kiinteistöjen myyntiin liittyvä neuvonanto
 • Kiinteistöjen ostoon liittyvä neuvonanto
 • Kiinteistörahoitukseen liittyvä neuvonanto
 • Toimitilojen vuokraukseen liittyvä neuvonanto
 • Vuokralaisen edunvalvontaa – uusien tai nykyisten, liiketoiminnan kehitystä tukevien toimitilojen kartoitus
 • Kiinteistöomaisuuteen liittyvät kartoitukset, liiketoimintaa tukevana asiana
 • Kiinteistöjen Manageerauspalvelut
 • Markkinatutkimukset
 • Kaupalliset selvitykset, lähtökohtana sijoituspäätös tai uusiin toimitiloihin sijoittuminen
 • Hankekilpailutukset
 • Toimitiloihin liittyvien sopimusten kilpailutukset
 • Projektityöt ja niiden johtaminen